Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu nại

Chính sách điều khoản

Giải quyết khiếu nại

22-06-2016 08:44:54 PM

Khi gặp các trường hợp:

  • Thái độ phục vụ của nhân viên công ty
  • Các trường hợp xử lý yêu cầu đổi trả hàng không hợp lý
  • Gian lận trong thanh toán
  • Tiến độ giao hàng
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất…

Mọi khiếu nại, Quý khách hàng vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Mail: namtruongsinh@gmail.com

Các tin khác

Hotline: 0926676313
  •  earlyrain1982 ( Anh Vũ ) 0926676313