Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh
Nấm Trường Sinh

Dịch vụ

Chuyển giao công nghệ trồng nấm

Chuyển giao công nghệ trồng nấm

Công ty sẵn sàng kết hợp với các hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Chuyển giao công nghệ trồng nấm

Chi tiết
Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm chính là bịch nấm với các sợi tơ nấm đã có sẵn trong bịch. Khách hàng khi mua về chỉ việc rạch túi hoặc...

Bịch phôi nấm

Chi tiết
Hotline: 0926676313
  •  earlyrain1982 ( Anh Vũ ) 0926676313