Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm
Bịch phôi nấm

Dịch vụ

Bịch phôi nấm

11-06-2016 10:05:43 AM

Bch ôi nm là gì?

Bịch phôi nấm chính là bch nm vi các si tơ nđã có sn trong bch. Khách hàng khi mua v ch vic rch túi hoc g nút, tưới nước và thu hoch nm. Đ có được bch phôi này, nguyên liu chính là mùn cưa phđượ và trn thêm vôi, nước, các thành phn hu cơ, sau đó đem vô trùng và cy ging nm vào trong bch.

Tiếđến bch đượđem  cho ti khi si tơ nm hình thành và đ khđ giao cho khách v nhà t chăm sóc thu hái ly nm.

bịch phôi linh chi

Ti sao khách hàng li chn mua bch phôi nm?

Phđông ai cũng thích nhng móăđược chế biến t nm vì : nhiu dinh dưỡng, vitamin, khoáng cht tt cho cơ th và rt d ăn. Mua nm ngoài ch thm chí trong siêu th thì nhiu người s mua phi nm Trung Quc hoc nm Trung Quc gi danh nm Hàn, nm Nht, và s luôn cht bo qun hay cht kích thích có th có trong nm. Vì vy có nhiu người mun t tay chăm sóc và thu hoch nm t các bch phôi. Hơn nđiu này cũng giúp gia tăng thêm nim vui cho các thành viên trong gia đình khi được tn tay chăm sóc, thu hoch và tn hưởng thành qu ca mình giúp gia tăng gn kết các thành viên trong gia đình li vi nhau.

                                         Nấm linh chi Trường Sinh trên giàn treo

Hin ti công ty Nm Trường Sinh cung cp các loi bch phôi nm như sau: nm linh chi, nm mèo, nm bào ngư và nm sò. Công ty s h tr v mt thiết kế tri nm, k thut trng nm cho quý khách hàng mua bch phôi ti công ty.

Các tin khác

Hotline: 0926676313
  •  earlyrain1982 ( Anh Vũ ) 0996969797