Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh
Nấm Trường Sinh

Cung cấp vật tư ngành nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm chính là bịch nấm với các sợi tơ nấm đã có sẵn trong bịch. Khách hàng khi mua về chỉ việc rạch túi hoặc...

Bịch phôi nấm

Chi tiết
Hotline: 0926676313
  •  earlyrain1982 ( Anh Vũ ) 0926676313