Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh

Nấm Trường Sinh
Nấm Trường Sinh

Bịch Phôi Nấm

Bịch phôi nấm

Bịch phôi nấm
Bịch phôi nấm gồm mùn cưa đã được phối trộn nguyên liệu, hấp khủ trùng và cấy sẵn giống nấm. Sau đó bịch được ủ cho sợi tơ lan trắng gần hết bịch. Quý khách hàng mua về chỉ cần tưới nước và thu hoạch nấm do chính công mình chăm sóc.
Liên hệ
Hotline: 0926676313
  •  earlyrain1982 ( Anh Vũ ) 0926676313