vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?

vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?

vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?

vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?

vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?
vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?

Sức khỏe

vì sao nấm linh chi được gọi là tiên thảo?

22-07-2016 05:50:10 PM

VÌ SAO NẤM LINH CHI ĐƯỢC GI LÀ TIÊN THẢO

Nm Linh Chi đ có mt lch s hơn 4000 năm, được coi là mt loi tiên tho ci thin sc khe, sc đ kháng, kéo dài tui th, năng lượng và b nh.

 Nấm linh chi có tên khoa hc là Ganoderma lucidum, trong dược đin nó được mnh danh là Tiên tho. Người Trung Quc xem loài nm này như là thuc trường sinh. Người La Mã coi nm linh chi là thc ăn ca các v thn. Nhng li ích ca nm Linh Chi đã được ghi nhn trong sut thi gian qua tính t năm 206 trước công nguyên, Linh chi có liên quan vi sc khe, hnh phúc và tui th. Linh Chi được chôn vùi dưới văn hóa Trung Quc c đi như th hin trong nhiu câu chuyn c tích. Nhiu nn văn minh phương Đông đã nhn ra tác dng tuyt vi ca nm linh chi đi vi sc khe .

 

Cng đng khoa hc vn chưa bt đu điu tra các thuc tính điu tr bnh ca nm linh chi đ cho đến đu nhng năm 1970, khi các nhà nghiên cu ti Đi hc Kyoto bt đu canh tác kim soát nm. Mt khám phá thú v xy ra khi các nhà nghiên cu phát hin ra rng sáu biến th màu sc ca Linh Chi là mt loài. Sáu màu sc này có th được phát trin t cùng mt gen. Nm Linh Chi có hot đng sinh hc, kh năng hn chế khi u và kích thích h thng min dch chng d ng, là loi thuc b h tr điu tr ung thư và giá tr kháng virus như mt tác nhân adaptogenic. Nm Linh Chi có kh năng gii quyết mt lot các bnh nh hưởng đến mt s h thng cơ quan trong cơ th.

nam linh chi truong sinh
         N
m linh chi Trường Sinh khi còn tươi

Lợi ích sc khe t nấm linh chi

Sau khi phân tích các thành phn hot đng sinh hc ca nm Linh chi đỏ, các nhà nghiên cu kết lun rng khó tìm được mt loài nm nào có kh năng b sung đy đ hơn hoc tăng cường min dch mnh hơn. Trong thc tế, nm Linh Chi có kh năng đ khôi phc li tính hiu qu ca h thng cytokine và kh năng tăng cường hot đng ca tế bào NK (Natural killer). Theo kết qu nghiên cu, nm linh chi giúp cho h thng min dch đi phó thun li vi mt lot các ri lon t min dch khi được s dng kết hp vi chế đ ăn ung hp lý. Linh Chi cũng đã chng minh là có li vi hi chng mt mi mãn tính (CFS), ci thin lưu thông, gim cholesterol huyết thanh, gim glucose huyết thanh (chng đái tháo đường) và làm gim cm giác bun nôn ca hóa tr và x tr ung thư. Như đã đ cp trên, nm Linh Chi đ có kh năng kích thích các tế bào t đào thi, ci thin chc năng min dch và chng li nhim virus.

Theo Wasser và Weis, trong mt bài báo xut bn năm 1999, nm Linh chi đ đã được ghi nhn là mt tài sn y tế. Trong đó có, chng viêm, antitumour, huyết áp, kháng khun, kháng virus, quy đnh, bo v gan, viêm phế qun mãn tính.

Dùng nấm linh chi để bảo vệ sức khỏe
Dùng linh chi h
ng ngày giúp ci thin sc khe và duy trì v đp

Rõ ràng là tác dng ca nm Linh Chi đ rt to ln cho bt k ai mun nâng cao tình trng sc khe ca h thông qua vic b sung các chế đ ăn b sung vi Linh chi nm thường xuyên. Hàng ngàn nghiên cu v nm Linh chi và nhiu tác gi đã chng minh bng các kết qu thc nghim tiến b trong y tế vi vic s dng ca Linh chi b sung. Các tác đng tích cc đa dng ca Linh chi vn còn đang được nghiên cu. Ví d, trong mt bài báo gn đây ca Tiến sĩ H. Fujiwara khng đnh rng kh năng chu đng và đ bền được tăng lên đáng k bi vic s dng các cht chiết xut t nm linh chi.


 

 

Các tin khác

Hotline: 0926676313
  •  earlyrain1982 ( Anh Vũ ) 0926676313